Voorwaarden

Aansprakelijkheid
Koste als gevolg van beschadiging van een springkussen en blower tijdens de huurperiode op welke wijze en welke vorm dan ook, dienen te worden vergoed.

Bezorgen

Binnen Oost, West en Middelbeers word het springkussen gratis bezorgd, opgezet en afgebroken. Daar buiten rekenen we reiskostenvergoeding.

Ophalen
De huurder dient het springkussen op de afgesproken tijd en plaats te halen en rekening te houden met verantwoord vervoer. Ook dient het springkussen dan betaald te worden, met uitzondering als het op rekening moet.

Opzetten
Bij het opzetten dient men te zorgen voor een egale ondergond, vrij van stenen, scherpe voorwerpen ect.
Het springkussen en de blower dienen altijd op het bijgeleverde zeil geplaatst te worden.

Gebruik
Om schade of letsel aan personen te verkomen zijn geen gescherpe voorwerpen, en schoeisel toegestaan op een springkussen.
springkussen verhuur LUMA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het verhuren van een springkussen en blower

Opruimen
De huurder dient een springkussen en blower schoon en droog in te leveren. Als hij niet droog is graag even vermelden.
goed oprollen zodat hij weer in de daar bij behoordende kar past.

Terug brengen
De huurder dient het gebruikte materiaal op de afgesproken tijd terug te brengen.